Astudiaethau Achos

Darllenwch ein astudiaeth achos yma

Astudiaethau Achos a Mwy

Mae gwaith Ynni Cymunedol Cymru'n eang a a phellgyrhaeddol. Ein nod yw i gysylltu, ysbrydoli a chefnogi cymunedau i arwain wrth i ni bontio'n deg at gymdeithas ddi-garbon.

Mae ein haelodau'n arbenigwyr yn y maes ynni cymunedol, ac wedi arwain prosiectau sy'n cynnwys cynhyrchu ynni, effeithlonrwydd ynni, trafnidiaeth, gwresogi cymunedol ac addysg ac ymgysylltu. Mae rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn ar gael isod.

Rydym eisiau datblygu'r sector ynni cymunedol, a gweithio gyda phartneriaid i gefnogi cymunedau fel eu bod yn gallu sefydlu eu mudiadau ynni cymunedol eu hunain. Os ydych chi eisiau dysgu rhagor am y gefnogaeth hon, ewch i dudalen ein Fforwm Datblygu.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.