Trafnidiaeth

Mae trafnidiaeth yn cyfrif am yr ail ffynhonnell fwyaf o allyriadau carbon y tu ôl i drydan a gwres. Wrth i ni ddatgarboneiddio'r system drydan, mae angen i gymunedau yng Nghymru ystyried beth yw'r cyfleoedd a'r posibiliadau. Yn barod rydym wedi gweld aelodau'n cymryd rhan mewn cynlluniau beiciau trydan, clybiau ceir trydan cymunedol a bysiau trydan cymunedol. Cymerwch olwg ar rai o'r prosiectau isod.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.