Ben Ferguson

Cyd-gyfarwyddwr Gweithredol

Mae gan Ben Ferguson dros ddegawd o brofiad ym maes ynni cymunedol, ac wedi bod yn gyfarwyddwr ar, ynghyd â sefydlu prosiect Ynni Sir Gâr – a gosod y tyrbin cymunedol cyntaf o dan berchnogaeth gymunedol yn y sir – a Ynni Cymunedol Sir Benfro. Gyda gwybodaeth dechnegol ddofn am newid hinsawdd, effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy ar bob raddfa, mae Ben wedi gweithio ac ystod o rhanddeilwyr – o sefydliadau cymunedol i gyrff statudol, busnesau lleol a datblygwyr rhyngwladol.

Leanne Wood

Cyd-gyfarwyddwr Gweithredol

Leanne Wood oedd arweinydd Plaid Cymru o 2012-2018, a’r fenyw gyntaf i gynrhychioli’r Rhondda yn y Senedd, lle’r oedd ganddi gyfrifoldeb dros bolisïau Cynaliadwyedd, Amgylchedd, Cyfiawnder Cymdeithasol a Thai y blaid. Yn ymgyrchydd dros yr hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol ers dros 25 mlynedd.

Dyfan Lewis

Research and Policy Officer

Ymunodd Dyfan Lewis â thîm Ynni Cymunedol Cymru ym mis Gorffennaf 2020, ac mae wedi’i leoli yn Nghaerdydd, y ddinas symudodd iddo er mwyn astudio Cymraeg yn y brifysgol. Cyn cymryd y swydd hon, roedd ganddo gefndir mewn cyfathrebu, cyfieithu ac ysgrifennu, gan weithio i Canolfan Mileniwm Cymru a sefydlu ei wasg ei hun, Gwasg Pelydr. Mae’r swydd hon wedi tanio ei ddiddordeb mewn datblygu cymunedol ac mae ganddo ddiddordeb mewn rhannu straeon o brosiectau ynni cymunedol ar lawr gwlad.

Gwenno Huws

Membership and Administration Officer

Ymunodd Gwenno ag Ynni Cymunedol Cymru fel Swyddog Aelodaeth a Gweinyddu yn Rhagfyr 2022. Yn wreiddiol o Gwm Prysor, mae nawr yn byw yng Nghaerdydd ar ôl treulio tair mlynedd yn astudio gradd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Mae wedi gweithio i'r Urdd yn flaenorol, ac nawr yn edrych ymlaen at ddysgu mwy am fuddion ynni cymunedol, yn enwedig y budd i'r iaith Gymraeg.

Jason Shilcock

Policy and Research Officer

Jason Shilcock joined Community Energy Wales at the start of 2024 and is based in Barry. Jason’s interest in community energy started when writing his Master’s thesis on projects in the UK, Denmark and Germany as part of his MSc in Renewable Energy and Resource Management at the University of South Wales. Alongside his work for CEW, he is also a translator and proofreader, volunteer at Barry Benthyg (Library of Things) and host of the Barry chapter of PeoplePlanetPint.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.