RhanNi

Mae RhanNi yn fudiad sy'n tyfu ar gyfer pobl sydd eisiau cefnogi Ynni Cymunedol yng Nghymru.

Ydych chi eisiau helpu eich cymuned?
Ydych chi'n poeni am ein planed a'r amgylchedd?
Ydych chi eisiau helpu Cymru i ddatblygu sylfaen asedau gref?
A young couple hiking in the Welsh mountains, arranging their backpacks.

Beth yw RhanNi?

Rydym am weld system ynni sydd wedi’i harwain gan y gymuned, sy’n darparu budd cymunedol, sy’n lân, yn deg a chyda phobl wrth ei chraidd.

Drwy ymuno â RhanNi, byddwch chi’n rhan o lais torfol sy’n mynnu gweld y newid hwn.

Ymunwch â RhanNi

Ein mudiad o gefnogwyr ynni cymunedol.

Byddwch yn cael diweddariadau ar sut fedrwch chi weithredu i gefnogi twf ynni cymunedol, nid-er-elw.

Gallwch gymryd rhan mewn prosiectau ynni cymunedol lleol a helpu siapio eu dyfodol.

Byddwch yn derbyn gwybodaeth am weithgorau amrywiol Ynni Cymunedol Cymru a chymryd rhan ynddynt.

Bydd RhanNi yn eich diweddaru gyda’r cyfleoedd diweddaraf i fuddsoddi mewn prosiectau ynni cymunedol – gan roi arian yn ôl am eich buddsoddiad a’r cyfle i gefnogi’n uniongyrchol gymunedau sy’n arloesi yng Nghymru.

Rydym yn fudiad o bobl sydd yn cydweithio i wireddu potensial a chryfhau ein cymunedau, mynd i’r afael â newid hinsawdd a chreu system ynni decach.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.