Cynhadledd

Cynhadledd Ynni Cymunedol Cymru

Dod â Phobl Ynghyd


Bob blwyddyn, mae Ynni Cymunedol Cymru yn trefnu cynhadledd sy'n casglu ynghyd ein haelodaeth a chyfranogwyr eraill yn y sector i drafod ein dyfodol, y gwaith arbennig sy'n digwydd heddiw, a'r heriau sydd o'n blaenau.

Cymerwch olwg ar rai o'r lluniau o gynhadledd y llynedd uchod, a darllenwch gerdd gan y bardd Grug Muse yn ymateb i'r gynhadledd ar waelod y dudalen hon.

Bydd ein cynhadledd nesaf yn digwydd yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth. Bydd yn dechrau am ganol dydd 11.6.24 ac yn gorffen canol dydd am 12.6.24.

Dyma fydd themâu'r rhaglen:

  1. Marchnadoedd Ynni Lleol - Cynllun Peilot Cymru Gyfan
  2. Systemau Ynni Cyfan
  3. Cyd-Berchnogaeth
  4. Tu Hwnt i Gynhyrchu
Roedd cynhadledd y llynedd yn wych. Pobl dda. Croeso arbennig. Lleoliad ysbrydoledig.
Ben Saltmarsh, National Energy Action
Roedd cynhadledd YCC yn wych. Mae'r sector wir wedi gweld eisiau'r cyfleoedd hyn i ddod ynghyd â rhannu ein profiadau. Roedd hi mor braf gweld hen ffrindiau a gwneud rhai newydd hefyd. Llongyfarchiadau i Ynni Cymunedol Cymru am gynnal digwyddiad mor llwyddiannus.
Grant Peisley - DEG

Byw adra


(Ar ôl clywed mai tai yn ardaloedd gwledig yng ngogledd Cymru sy’n wynebu’r heriau mwyaf difrifol i wella y stoc dai, ac sydd a rhai o’r lefelau uchaf o dlodi tanwydd)

Daeth y gaeaf o n’unlle
i chwarae’r tŷ fel ffliwt.
A dwi’n caru’r cerrig hyn,
godwyd gan chwarelwyr
a wyddai gost pob carreg.

Ond mae o’n oer, mae
o’n gerddorfa o synau,
mae o’n tynnu tamp
a bwrw gwres, mae’n hen
a chrydcymalog.

A dwisho byw adra, ond
mae’r tai chwarelwyr fesul un
yn troi’n dai haf i bobl
sydd ddim yn gorfod meddwl
am be ’di gaeaf ar y llethrau moel,
be ’di Ionawr rhwng llechi’r to.

Be ’di adra? Tŷ oer a phentre’ gwag.

Grug Muse

Diolch i noddwyr ein cynhadledd

Awel Aman Tawe

Ynni Teg

Coriolis Energy

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.