Cynhyrchu Ynni

Hydro, gwynt, solar a mwy.

Mae'r sector ynni cymunedol yng Nghymru gyda thros ddegawd o brofiad yn cyflawni prosiectau cynhyrchu ynni, o solar i wynt i hydro. Mae'r modelau busnes ar gyfer y prosiectau hyn wedi newid dros amser, ond mae nifer o'r egwyddorion sylfaenol yn aros yr un peth.

Yma, gallwch chi ddarganfod esiamplau o astudiaethau achos o fathau gwahanol o fodelau cynhyrchu ynni, a'u heffeithiau ar y gymuned y maent yn bodoli.

Mae mwy a mwy o gymunedau'n gweithio gyda datblygwyr i ennill cyfran mewn prosiectau o raddfa fwy drwy gyd-berchnogaeth. Gallwch ddarllen mwy am y potensial ar gyfer eich cymuned ar ein tudalen cyd-berchnogaeth.

Os hoffech chi dderbyn cefnogaeth ar sefydlu prosiect ynni cymunedol eich hunain, ewch draw i'n tudalen wybodaeth ar ddechrau prosiect.

Rydym yn gweithio tuag at newid deddfwriaeth i alluogi ynni sy'n cael ei gynhyrchu'n lleol i gael ei werthu a'i fasnachu'n lleol. Os hoffech chi fod yn rhan o'r mudiad hwn, ymunwch â RhanNi.

Ynni Ogwen

Mae'r cynllun hydro hwn yn Bethesda, Gwynedd, wedi gweddnewid y gymuned leol.

View the case Study

Egni Co-op

Solar ar y to sy'n ysbrydoli y genhedlaeth nesaf o arwyr hinsawdd

View the case Study

Cwm Arian Renewable Energy

Tyrbin gwynt cymunedol sydd wedi arwain at lu o brosiectau amgylcheddol.

View the case Study

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.