Ynni Ogwen

Mae'r cynllun hydro hwn yn Bethesda, Gwynedd, wedi gweddnewid y gymuned leol.

Mae Ynni Ogwen Cyf yn gymdeithas budd cymunedol sy'n gweithio ar gyfer budd amgylcheddol a chymdeithasol yn Nyffryn Ogwen. Prif nod Ynni Ogwen Cyf yw i greu ynni drwy ddulliau adnewyddadwy. Yn benodol maent yn cynhyrchu ynni drwy system hydro ar afon Ogwen, ac yn trosglwyddo unrhyw elw i gronfa gymunedol sy'n cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen.

Mae elw o system hydro Ynni Ogwen wedi cael eu defnyddio i greu rhagor o brosiectau ynni adnewyddadwy, yn cynnwys 21kW o solar PVs ar 6 adeilad cymunedol. Mae elw hefyd wedi cael ei ddefnyddio i gyflogi warden ynni sy'n cefnogi teuluoedd lleol mewn tlodi tanwydd i leihau eu defnydd ynni.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.