Egni Co-op

Solar ar y to sy'n ysbrydoli y genhedlaeth nesaf o arwyr hinsawdd

Mae Egni Co-op yn datblygu ynni solar yng Nghymru ac mae ganddynt bron i 5 MW o gapasiti dros 90 safle yn cynnwys ysgolion, adeiladau cymunedol a busnesau. Nhw yw'r co-op solar mwyaf yn y DU. 

Yn 2022, arbedwyd dros £119k mewn costau ynni ar eu safleoedd a thros 1,000 tunnell o allyriadau carbon. Drwy eu cynnig cyfranddaliadau, maent hefyd wedi rhoi cyfle i bobl fuddsoddi eu harian tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy a chael llog teg ar eu buddsoddiad. Mae'r holl elw'n mynd at eu rhaglen addysg hinsawdd, Ymladdwyr Ynni.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.