Cynhyrchu Gwres

Gwresogi Cymunedol

Yn gyffredinol, mae cynhyrchu gwres yn parhau i fod yn ardal heriol i ddatblygiad cymunedol yng Nghymru. Dangosodd ein hadroddiad Cyflwr y Sector diweddaraf bod capasiti cynhyrchu gwres yng Nghymru yn cynyddu o 311 kW yn 2020 i 363 kW yn 2021.

Mae Ynni Cymunedol Cymru wedi sefydlu gweithgor i drio datblygu ein capasiti ar gyfer gwresogi cymunedol yng Nghymru. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno, cysylltwch â ni.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.