Mae Grantiau Pwer Gŵyr yn cefnogi Ymateb Covid-19

ARCHIF: Mae'r cwmni ynni adnewyddadwy lleol, Gower Power, yn rhoi cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol lleol trwy werthu trydan gwyrdd

Published: 01.09.2023 ( 9 months ago )

Mae arian o fferm solar Abertawe yn cael ei ddefnyddio i helpu i fynd i’r afael ag argyfwng Covid-19 a chefnogi prosiectau cadarnhaol sy’n cael eu rhedeg gan fusnesau lleol.

Mae CBC Co-op Gower Power wedi dyrannu cyllid i ddwy ymgyrch sy’n dod ag ymdrechion gwirfoddol gweithwyr proffesiynol medrus ynghyd ag arian parod o’r gymuned leol.

Nod #FeedTheNHSWales yw codi £100k ar gyfer bwyd - a dim ond bwyd - i ddosbarthu prydau bwyd iach, blasus i weithwyr iechyd. Mae cogyddion proffesiynol yn cynnig eu hamser, sgiliau, ac offer am ddim. Mae llawer o fusnesau lleol yn rhoi help am ddim gyda thrafnidiaeth ac ati i wneud y cynllun yn llwyddiant. Mae’r ymgyrch, sy’n cael ei rhedeg gan Fwyty Môr, y Mwmbwls a’i chefnogi gan Alun Wyn Jones a Siân Lloyd, wedi codi hanner ei darged hyd yn hyn gyda’u Just Giving Crowdfunder.

Roedd Gower Power yn fwy na pharod i gyfrannu £1,000.

“Yn gyffredinol, rydyn ni’n defnyddio’r cronfeydd hyn i gefnogi prosiectau sy’n gwella mynediad at fwyd iach, yn cefnogi cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy neu’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd,” meddai John Whiten o Gower Power. “Yn yr argyfwng presennol rydyn ni hefyd eisiau cefnogi prosiectau sy’n tynnu ar yr holl ewyllys da yn y gymuned leol. “

Prosiect arall sy’n derbyn arian fferm solar yw Canolfan Lles Abertawe.

Mae’r ganolfan boblogaidd yn yr Ucheldir, sy’n cynnig triniaethau a dosbarthiadau amrywiol gan gynnwys ymarfer corff, myfyrio a chwnsela, wedi symud eu gwasanaethau ar-lein. Mae rhaglen cymorth cymunedol arbennig, Cocoon, yn cynnig sesiynau am ddim i unrhyw un sy’n cael trafferth gydag arwahanrwydd, salwch neu straen, tra bod Crowdfunder yn gwahodd pobl i’w “thalu ymlaen” os gallant. Gall rhoddwyr dderbyn gwobrau gwerth mawr yn gyfnewid am addewidion i’r ymgyrch. Bydd Gower Power yn cyfateb i rywfaint o’r arian a godir.

“Mae sicrhau bod pobl ar incwm isel yn gallu cael cymorth ar yr adeg anodd hon yn bwysig iawn,” parhaodd John “felly rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl ymarferwyr gwych hyn am gynnig y gwasanaethau hyn. Mae’r ystod a gynigir yn wych, yn Cocoon a’r rhaglen ar-lein safonol. Gall unrhyw un elwa o rywfaint o ymarfer corff ac ymlacio, yn enwedig nawr. Rydyn ni’n gobeithio bod hwn yn Crowdfunder llwyddiannus iawn. “

Dywed Lucy Heavens, Cyfarwyddwr Canolfan Canolfan Lles Abertawe, “Mae iechyd meddwl a lles corfforol yn flaenoriaeth frys. Mae hwn yn amser difyr i lawer o bobl. Mae ein prosiect Cocoon yn achubiaeth i aelodau’r gymuned sydd wedi cael eu hynysu. Mae’r ymateb wedi ein symud. Mae croeso i bawb gael gafael ar y gefnogaeth hon. ”

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.