Diolch am gyflwyno eich cais

Diolch am gyflwyno eich cais. Byddwn mewn cyswllt cyn bo hir i gadarnhau eich cais am aelodaeth i Ynni Cymunedol Cymru.

Ar ôl i ni gadarnhau byddwch yn derbyn pecyn croeso a mynediad at ein gwefan i greu tudalen, mewnbynnu eitemau newyddion a rhannu gwybodaeth ar yr holl brosiectau ynni cymunedol rydych chi'n rhan ohonynt. Diolch yn fawr am gefnogi Ynni Cymunedol Cymru.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.