Creu Cyfrif

Regsiter for a Community Energy Wales Account.

Aelodaeth gymunedol

Os ydych chi’n grŵp cymunedol sydd â chyfansoddiad, yn creu neu’n arbed ynni, neu â diddordeb mewn gwneud, gall eich sefydliad ymgeisio i fod yn aelod o Ynni Cymunedol Cymru yma.

Dewch yn Aelod Cymunedol

Aelodaeth gydweithredol

Mae aelodaeth gydweithredol ar gyfer sefydliadau â chyfansoddiad sy’n gweithio ar bynciau sy’n berthnasol i ynni cymunedol ac yn rhannu gwerthoedd YCC

Dewch yn Aelod Cydweithredol

Aelodaeth gorfforaethol

Mae aelodaeth gorfforaethol ar gyfer datblygwyr preifat neu gwmnïau sydd â diddordeb mewn gweithio gyda grwpiau ynni cymunedol, e.e. ar brosiect cydberchnogaeth neu drwy gaffael ynni cymunedol.

Dewch yn Aelod Corfforaethol

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.