Y Stiwdio

Hanes hen garej wnaeth droi'n stiwdio gelf

Yn 2019, rhoddwyd arian Llywodraeth Cymru, yr UE a Loteri i CARE i ddatblygu Garej y Sgwar - hen lecyn diwydiannol yn Hermon, er mwyn creu gofod heddychlon, agored ar gyfer prosiectau creadigol.

Nawr, yn lle'r hen garej, mae adeilad gwyrdd hyfryd, wedi'i greu o ddeunyddiau wedi ailgylchu. Mae Y Stiwdio yn defnyddio technoleg cost-isel sy'n arbed ynni fel rhan o gynllun yr adeilad.

Gwnaeth proses cynllunio'r adeilad gynnwys ymgynghoriad gyda'r gymuned leol ac mae'r gofod yn darparu amrywiaeth o weithdai wythnosol ac amrywiol.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.