Adroddiad Skyline wedi ei Gyflwyno gan TGV

ARCHIF: Mae Skyline yn ymwneud â thir, pobl a dychymyg.

Published: 01.09.2023 ( 9 months ago )

Mae Skyline yn ymwneud â thir, pobl a dychymyg. Dychmygu dyfodol gwahanol - dyfodol lle mae tir yn cael ei reoli’n gynaliadwy i ddiwallu anghenion y bobl sy’n byw yno mewn ffordd nad yw’n peryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Rhoi cysylltiad â thirwedd i gymunedau a all ddarparu incwm, swyddi, man gweithgaredd cymdeithasol a diwylliannol, a chartref i natur.

SKYLINE - Y PROSIECT DICHONOLDEB

Mae Skyline yn astudiaeth ddichonoldeb a ariennir gan y Friends Provident Foundation.

Gweithiodd y Cymoedd Gwyrdd ar draws cymunedau Caerau, Treherbert, aYnysowen - gan archwilio hanes, ystyr a photensial pob lle. Archwilio syniadau stiwardiaeth tir a chreu gweledigaeth a rennir ar gyfer pob cwm.

Mae ein hadroddiad llawn wedi’i gwblhau ac ar gael nawr: YMA (Yn anffodus nid oes fersiwn Gymraeg ar gael)

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.